Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Devletin belirlemiş olduğu arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre hazırlanan aşağıdaki arabuluculuk ücreti hesaplama aracına istenen bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. TL
    Örn. 280450,75
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Arabuluculuk nedir?

Arabulucu, özel hukuk anlaşmazlıklarında tarafları uzlaştıran kimse anlamına gelmektedir. Arabulucuların yaptığı tarafları uzlaştırma işine arabuluculuk denilmektedir.

Arabuluculuk ücreti nedir?

Arabulucuların, uyuşmazlık içerisindeki taraflara vermiş olduğu hizmetler karşılığında aldıkları ücrettir.

Arabuluculuk ücreti nasıl hesaplanır?

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, her yıl devlet tarafından açıklanan arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre belirlenmektedir. Bu tarifede arabulucuların, uyuşmazlık içerisindeki taraflara verecekleri her hizmet türü için almaları gereken en düşük ücret tutarı bulunmaktadır.

Arabuluculuk ücretini kim öder?

Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir.

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin arabuluculuk asgari ücret tarifesinin birinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin arabuluculuk asgari ücret tarifesininiİkinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir.

Hesaplama yapılırken hangi yılın tarifesi baz alınır?

Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.